THINKTANG (คิดต่างทำต่าง)


ศิษย์เก่าประจำหมู่บ้าน
29/10/2011, 2:01 pm
Filed under: บทความ

ศิษย์เก่าแจ้ห่มวิทยา

…เรียนจบแล้ว ก็เป็นศิษย์เก่าทันที  ศิษย์เก่ารุ่นจบ ปี พ.ศ……. รุ่นจบ ปี กศ……. จบรุ่นที่ 1 รุ่นที่ ?  แล้วแต่ว่าสถาบันจะกำหนดอย่างไร

…เริ่มเป็นชมรมฯ แต่ละรุ่น    จนเป็นสมาคมนักเรียนเก่าแจ้ห่มวิทยา  วัตถุประสงค์ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นจะตกลงกัน เช่นเพื่อพบปะกันธรรมดา  เพื่อช่วยเหลือกันในรุ่น  เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน ช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบัน เป็นต้น

…ทำเป็นฟอร์มนี้กันทั่วประเทศ การรวมรุ่นแต่ละครั้งถ้ารวมกันได้ 50% ก็เยี่ยมยอดแล้ว เพราะกว่าจะติดต่อกันได้ก็ต้องเหนื่อยกันมากหน่อย

…โรงเรียนจะจัดงานบางครั้งต้องพึ่งพาอาศัยศิษย์เก่า มีบางรุ่นที่เกาะกลุ่มกันเหนียวแน่น ร่วมงานโรงเรียนแทบทุกงาน

…“ มีวิธีใดที่ศิษย์เก่ามาร่วมงานโรงเรียนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ”  ผมตั้งคำถามแล้วหาคำตอบ จึงได้วิธีที่ต่างไปจากเดิม ผมชอบคิดหาวิธีการที่ไม่เหมือนเดิมแต่อาจจะเหมือนกับคนอื่นที่คิดไว้แล้ว ซึ่งคงเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้น

…ทำเป็นศิษย์เก่าประจำหมู่บ้านครับ

…ต้องอาศัยศิษย์ปัจจุบันในแต่ละหมู่บ้านช่วยกันไปหาข้อมูลที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ของศิษย์เก่า เป็นต้น แล้วรวบรวมให้สมาคมศิษย์เก่า ซึ่งส่วนหนึ่งของศิษย์เก่าก็เป็นครูในโรงเรียน …การดำเนินการรวบรวมข้อมูลจึงไม่ยาก

…ศิษย์คนใด รุ่นใด ต้องการข้อมูลเพื่อนร่วมรุ่น ก็ไปติดต่อกับสมาคมฯเอาเอง ถ้าโรงเรียนมีกิจกรรม ก็ประสานงานหรือขอความร่วมมือกับศิษย์เก่าประจำหมู่บ้าน…ตำบล…. ก็ได้ จะได้ผลดีกว่า

…นี่เป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งผมได้นำเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบแล้ว ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการคนหนึ่ง(ผู้แทนครู)  ผมก็หวังไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับทางโรงเรียนจะเหนียวแน่นขึ้นกว่าเดิม โดยมีศิษย์ปัจจุบันเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s%d bloggers like this: