THINKTANG (คิดต่างทำต่าง)


21. ทำไม?? คนไทยทำงานเป็นทีมไม่เก่ง
27/06/2010, 10:26 am
Filed under: บทความ

        คนไทยทำงานเป็นทีมไม่ เก่ง  เป็นเพราะอะไร ?    ก็คงเป็นเพราะว่าโรงเรียนสอนนักเรียนไม่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม  สอนคนให้รู้วิชา (Knowledge)  ยังไม่เน้นกระบวนการ (Process)  โดยเฉพาะกระบวนการกลุ่ม และยังคะแนนจิตพิสัยหรือคุณลักษณะ (Attitude)  ไม่มาก

        เพื่อสนองหลักสูตรที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  รู้จักการทำงานเป็นทีม  ก็ควรจะมีการกระจายอำนาจให้นักเรียนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมทำ  ซึ่งคำว่า ร่วม ย่อมหมายถึงไม่ได้ทำคนเดียว  ต้องทำเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมนั่นเอง

        ผมมองเห็นว่า คนไทยทำงานเป็นทีมไม่เก่ง จึงคิดหากิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ โดยเริ่มเมื่อ ปี กศ. 2542  ผมทำโครงการในเรื่องนี้ด้วยตนเอง  ไม่สังกัดหมวดวิชาใด  ไม่สังกัดงานใด หรือไม่สังกัดฝ่ายใด  เพราะเกรงว่าถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขี้นมา หมวด งาน ฝ่าย ก็ไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับผม ผมรับผิดชอบเองคนเดียวทั้งหมด  และผมคิดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ต้องแต่งตั้งครูรับผิดชอบ…ผมไม่อยากรบกวนเวลาครูท่านอื่นอีกเพราะว่างานท่านก็มีมากอยู่แล้ว….(ผมอยากสอนให้นักเรียนรู้จักทำงานเป็นทีม  แต่ผมไม่ทำงานเป็นทีมเสี่ยเอง ) 

        ผมเริ่มต้นด้วยการออกแบบใบสมัครให้แต่ละห้อง ให้นักเรียนหาเพื่อนร่วมทีม ทีมละ 5-6 คน โดยให้หัวหน้าชั้นดำเนินการ   ปรากฎว่านักเรียนทุกคนมีทีมของตนเอง ตั้งชื่อทีมเอง  ขั้นตอนแรกผ่านไปอย่างสะดวก  ขั้นต่อไปกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าแข่งขันเป็นทีม  เช่นแข่งหมากฮอส ต่อภาพ  ตอบปัญหา เกมคณิตศาสตร์บางเกม  ประกวดออกแบบธงโรงเรียน  ซึ่งแต่ละเกมการแข่งขันมีนักเรียนเข้าร่วมหลายทีม  จนได้ผู้ชนะ  โดยกติกาบอกไว้ว่าต้องแข่งครบทีม ขาด 1 คนก็ไม่ได้  สังเกตจากการแข่งขันเป็นทีมเขาคิดช่วยกันจริง ๆ  ซึ่งผมก็ต้องหารางวัลให้กับผู้ที่ชนะที่ 1  2  3  ซึ่งก็ไม่ต้องรบกวนครูท่านอื่นเลย ทำเช่นนี้ในภาคเรียนที่ 1 กศ. 2542 เท่านั้น  ภาคเรียน 2 มีกิจกรรมอื่นมากจึงงดไป  ไม่มีเวลาทำอีก

        ผมคิดกิจกรรมที่ควรเน้นในปี กศ. 2543 คือให้ร่วมกันมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน โดยออกแบบสอบถามให้แต่ละทีมตอบ ต้องคิดด้วยกันในทีมจึงจะส่งได้  ซึ่งก็ได้ผลตามที่คิด  เหมือนกับออกแบบสำรวจ  สุ่มสำรวจเพียง 1 ใน 5 ของประชากร หรือ 20 %  ของประชากรทั้งหมด  แต่วิธีนี้จะดีกว่าตรงที่ว่า นักเรียนคิด 5 คน ให้ได้คำตอบส่ง 1 แผ่น   จะเห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนส่วนมากมีส่วนร่วม   ก็เหมือนอีกเช่นเคยคือทำได้แค่ภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น

        ในปี กศ. 2544 และปีที่ผ่านมา  การพัฒนาโรงเรียนหรือรับผิดชอบเขตพื้นที่ซึ่งแต่เดิมเคยแบ่งเขตเป็น ม.1  2  3  4  5  6  ซึ่งเป็นการมอบหมายกำหนดโดยครู  พอถึงเวลาเลิกแถวหน้าเสาธงตอนเช้าแล้ว  ถ้ามีเวลาพอก็ให้นักเรียนไปพัฒนาเขตพื้นที่ตนเอง ซึ่งก็ได้ผลดีในระดับหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่าวิธีการนี้เป็นการบังคับให้ทำ  นักเรียนยังไม่สมัครใจทำ  ครูสั่งและควบคุมการทำงาน เหมือนกับฝึกให้คนทำงานตามคำสั่ง….ผมคิดว่าทำอย่างไรนักเรียนจะมีโอกาสทำงานตามที่เขาอยากทำ  ถ้าหาวิธีได้ก็คงจะเป็นการฝึกคนที่ถูกทาง  คือฝึกให้เขาคิดทำดีด้วยตนเองไม่ต้องให้ผู้ใหญ่มาควบคุม …แต่ก็คงจะหาวิธีที่เหมาะสมได้ยาก…ผมจงคิดหาวิธีได้วิธีหนึ่งนำเสนอในวาระอื่น ๆ วันประชุมครู โดยให้ยกเลิกวิธีการเดิม  ให้กรรมการนักเรียนดำเนินการ ตั้งแต่กำหนดเขตพื้นที่  รับสมัคร  ปฏิบัติ  ควบคุมดูแล ประเมินผล… ผู้บริหารรับฟังและอนุญาตให้ทดลองโดยที่ให้ผมเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการนักเรียนเป็นอันดับแรกก่อน

 ผู้เขียน  นายธีรพันธ์  ฝั้นเต็ม  55457   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง  ( โทร. 0895609995)

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s%d bloggers like this: