THINKTANG (คิดต่างทำต่าง)


6. จัดการเรื่องขยะในห้องเรียนได้อย่างไร ?
22/06/2010, 1:31 am
Filed under: บทความ

……….ขยะเกิดจากคน  ถ้าสอนคนให้มีจิตสำนึกได้ ก็หมดปัญหา…วิธีแก้ปัญหาขยะในห้องยังใช้วิธีเดิม คือมีนักเรียนเวรประจำวัน ทำเวร แล้วเอาขยะไปเททิ้ง ..นักเรียนได้ฝึกนิสัยรักห้องของตนเอง  และรักสัปดาห์ละ 1 วันเท่านั้น  เปลี่ยนวิธีได้ไหม ?

………..แต่ไหนแต่ไรมา จะมีคำสั่งให้ครูประจำห้อง  นักเรียนประจำห้อง เกิดความวุ่นวายมาก  ครูวิทยาศาสตร์  ครูคหกรรม  ครูช่าง   ครูคอมพิวเตอร์  ไปรับผิดชอบห้องที่อาคารเรียนอื่น  เป็นต้น  เนื่องจากบางปี ไม่มีคำสั่งมอบหมายให้ครู และนักเรียน ประจำห้อง  ซึ่งเป็นการดีที่สุด   เรื่องนี้ฝ่ายบริหารไม่ต้องเขียนคำสั่งสั่งการก็ได้   ถ้าอยากจะสั่งก็ไม่ควรสั่งในรายละเอียด สั่งแต่เพียงว่า  ให้กลุ่มสาระฯ   รับผิดชอบห้องหมายเลข ?  ก็พอ   รายละเอียด กลุ่มสาระฯ  จะ  Walk Rally  กันเอง

……….ปัจจุบันครูแต่ละกลุ่มสาระฯได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ให้ดูแลห้องเรียน  และบริเวณใกล้เคียงอยู่แล้ว  เห็นไหมล่ะครับ  ถ้าฝ่ายบริหารลดคำสั่งลงบ้าง   ครูก็คิดบริหารกันเองได้   เพียงแต่ปัจจุบันติดขัดตรงที่ว่ายังไม่มีอำนาจเต็ม   เพราะยังมี  หัวหน้าตึก  มาทำหน้าที่ บางอย่างซ้ำซ้อน  จะทำอะไรยังต้องคิดว่าเราไม่ทำก็คงไม่เป็นไร  ประเดี๋ยว (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรือ ครูเวร หรือหัวหน้าตึก หรือ ครูประจำห้องจะมาดูแลเอง)  ผลสุดท้ายนะหรือ ไม่มีใครดูแล เพราะต่างก็คิดว่าคนอื่นจะมาดูแลนั่นเอง …… จะทำอะไรไปเกรงว่าจะก้าวก่ายหน้าที่กัน  บาดหมางใจกันเปล่า ๆ

……….ทำไม ?  ไม่ยกเลิกหัวหน้าตึก  ยกเลิกครูเวรประจำอาคาร  แล้วมอบอำนาจให้กลุ่มสาระฯ บริหารเรื่องนี้ไปเลย เวลาอื่นก็แบ่งหน้าที่กันเป็นเวรประจำวันก็ยังได้เลย  ถ้าพบปัญหาอะไรก็พูดคุยกันได้ดีกว่า ถ้าเป็นเรื่องที่จะซ่อม สร้าง กลุ่มสาระฯ ก็บันทึกเสนอไปยังฝ่ายโดยตรงได้เลย…ไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องของครูเวร  ครูหัวหน้าตึก อีกแล้ว

……….ถ้าทำตามวิธีที่ผมนำเสนอนี้การบริหารงานแบบ ( Citizen = พลเมือง ) ก็เกิดขึ้น  กลุ่มสาระฯก็จะมีโอกาสได้ วางแผน (P) ได้ลงมือทำ (D) ได้ประเมินงาน(C) ได้คิดปรับปรุงงาน(A)    …แน่นอนที่สุดงานนี้จะดีขึ้นด้วย  เพราะคนทำเป็นคนคิดนั่นเอง ……จะดีกว่าฝ่ายบริหารเป็นคนคิด  แล้วสั่งให้ครูเป็นคนทำ ( Commander = ไพร่ฟ้า )

……….ผมคิดของผมเอาไว้แล้วว่า   ถ้าเข้าระบบนี้แล้ว จะต้องประสานกับฝ่ายนักการให้นำรถบรรทุกขยะมารอที่หน้าอาคารประมาณ คาบ 1 และคาบ 5  ทุกวัน  แล้วครูเจ้าของห้องมอบหมายให้นักเรียนนำขยะไปใส่ในรถได้  เมื่อคาบ 1 ห้องสะอาดดีแล้ว คาบอื่น ๆ “ครูเจ้าของห้อง”  ก็ดูแลต่อไป  ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหม ?…

……….ปัจจุบันครูเจ้าของห้องดูแลห้องตนเอง ส่วนมากใช้วิธีมอบหมายนักเรียนในชั้นของตนเองนั่นแหละ ซึ่งผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไรนัก  มันเป็นวิธีเก่าแก่ ที่นักเรียนต้องมีห้องรับผิดชอบดูแลเพียงห้องเดียว  วิธีคิดใหม่ ทำใหม่ของผมก็คือ นักเรียนไม่มีห้องของตนเอง ถ้าไปอยู่ ไปใช้ห้องใดก็ดูแลห้องนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นบ้านของตนเอง ถ้าทำได้อย่างนี้ทั้งโรงเรียน จะเป็นการฝึกนิสัยให้รู้รับผิดชอบของที่เป็นของส่วนรวม ..แต่ก็คงทำได้ยาก..เพราะว่าครูเรายังยึดความสะอาดของห้องเรียนเป็นสำคัญ

ส่วนการฝึกนิสัยนักเรียนเป็นเรื่องรอง…..จริงไหม?   วิพากษ์ต่อได้นะ

ผู้เขียน  นายธีรพันธ์  ฝั้นเต็ม  55457   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง  ( โทร. 0895609995)

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: